voorwaarden & huisregels studiohuur

voorwaarden & huisregels studiohuur

basisvoorwaarden studioverhuur

 • CREA verhuurt studio’s voor repetities van podiumkunsten. Huren voor vergaderen of het geven of ontvangen van workshops, lessen, cursussen etc . is niet toegestaan. Het organiseren van lesbijeenkomsten is voorbehouden aan CREA alleen.
 • Studio’s kunnen alleen voor en op hele uren worden gereserveerd.
 • Het kan voorkomen dat reserveringen geannuleerd of gewijzigd moeten worden, omdat CREA door omstandigheden gedwongen is de gereserveerde studio voor andere doeleinden te CREA neemt hier dan tevoren contact over op.
 • CREA bepaalt of een studio geschikt is voor het beoogde gebruik door de huurder.
 • Groepen kunnen alleen van studentenkorting gebruik maken wanneer meer dan de helft van de groep aantoonbaar uit studenten bestaat.
 • Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor de desbetreffende reservering. Daarna ben je het hele bedrag kwijt.
 • Voor reserveringen voor een project langere termijn of speciale wensen, dient eerst contact opgenomen te worden met het CREA secretariaat: planning@crea.nl.

prijscategorieën

CREA hanteert voor studiohuur m.i.v. 5 september 2022 de volgende prijscategorieën:
student | amateurs, culturele of onderwijsinstelling | regulier
Totdat aangetoond is dat een huurder tot een lagere prijscategorie behoort zal het hoogste tarief gehanteerd worden.

Je kwalificeert tot de categorie student wanneer je voltijd dagonderwijs volgt aan een WO, HBO of MBO, of deeltijd aan de UvA of HvA. Dit kun je aantonen door aan de CREA balie een van de volgende bewijzen te tonen:
– een geldige collegekaart voor het huidige studiejaar i.c.m. een bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
– óf een voorlopig bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
– óf een print-out (of op smartphone) van een bevestiging van je aanmelding bij Studielink
Let op: een Studenten OV-chipkaart is geen geldig bewijs dat je op dit moment studeert.

Voor de categorie amateurs, culturele of onderwijsinstelling bepaalt CREA of en zo ja welke bewijsvoering voorgelegd dient te worden om in aanmerking te komen voor dit tarief.

Voor de categorie regulier dient geen bewijsvoering getoond te worden.

basishuisregels

 • Aanwijzingen van CREA-personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Eten in de studio’s en het theater is niet toegestaan.
 • Drinken mag alleen worden meegenomen in een kartonnen beker. Deze wordt op verzoek door het CREA Cafe verstrekt. Het is echter NIET toegestaan om deze bekers mee nemen naar een voorstelling in het CREA theater.
 • Het meenemen van eten en serviesgoed uit het CREA Café naar andere gedeeltes van het CREA gebouw is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met het beheer of de balie de inrichting van de studio’s te wijzigen.
 • CREA is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in de CREA gebouwen.
 • Deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten van CREA gebeurt op eigen risico.
 • Mededelingen (flyers, posters, oproepen etc.) mogen alleen op de daarvoor bestemde borden warden geprikt door Stichting CREA en organisaties die in het pand huizen.
 • Gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard bij de balie. Daarna worden ze weggegooid.
 • Fietsen en huisdieren mogen niet mee naar binnen.
 • CREA is een rookvrij gebouw.
X