fbpx

ANBI gegevens stichting CREA

ANBI gegevens stichting CREA

Naam instelling

Stichting CREA
Cultureel studentencentrum CREA

RSIN / fiscaal nummer

003873730

Post- en bezoekadres

Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

Doelstelling

Het cultureel studentencentrum CREA stimuleert en faciliteert studenten van UvA en HvA om zich breed te oriënteren en al hun interesses en ambities op artistiek, cultureel en maatschappelijk gebied te ontplooien.

Hoofdlijnen van het beleid

 • CREA organiseert in twee semesters een breed aanbod cursussen, workshops en uitvoeringsgroepen op het gebied van muziek, film, digitale media, dans, theater, beeldende kunst, literatuur en fotografie voor studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
 • In het verlengde daarvan organiseert CREA gedurende zes weken in de zomer een programma met ruim 55 weekcursussen, toegankelijk voor iedereen.
 • CREA organiseert in haar twee theaterzalen wekelijks lezingen, debatten, evenementen en soortgelijke activiteiten met en voor studenten in Amsterdam.
 • CREA biedt ruim 35 studentenorganisaties faciliteiten op het gebied van kantoor- en vergaderruimten.
 • CREA verhuurt studio’s en werkruimten t.b.v. culturele activiteiten.
 • CREA heeft een café (B.V. CREAcafé) ter ondersteuning van alle activiteiten.

Bestuur

De directeur van de stichting is ook de bestuurder van de stichting en statutair directeur van de B.V. CREAcafé. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

 • Fred Weerman (voorzitter)  (UvA)
 • Han van Dissel (UvA) 
 • Sabine Niederer (HvA) 
 • Esther Ras (HvA) 
 • Julia van Mourik (extern) 
 • Christiaan Baart (UvA Student)
 • Naznin Musa (HvA Student)

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid directie en personeel

Er is geen CAO van toepassing. Het beloningsbeleid voor de directie en het personeel is geënt op dat van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Wet bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT)

Bezoldigingen voor betrokken medewerkers zijn in dit kader niet relevant. De WNT is dan ook niet van toepassing.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Download hier het jaarverslag 2017
Download hier de jaarrekening 2018
Download hier de jaarrekening 2019
Download hier de jaarrekening 2020 – stichting CREA
Download hier de jaarrekening 2020 – B.V. CREA café
Download hier de jaarrekening 2021 – stichting CREA
Download hier de jaarrekening 2021 – B.V. CREA café
Download hier het jaarverslag 2022 – stichting CREA

Download hier het bedrijfsplan 2018

Standaardformulier publicatieplicht

Download hier het standaardformulier publicatieplicht van CREA

CREA activiteiten

CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Je kunt als student nergens in de stad goedkoper en beter terecht voor bijvoorbeeld danslessen, een filmcursus of een muziekworkshop, voor het gebruik van studio’s voor je eigen project, voor een avond studententoneel, voor debatten en lezingen over uiteenlopende onderwerpen en zomercursussen om die lange zomers aangenaam door te komen. CREA heeft een uitgebreid cursusprogramma, ieder jaar zes weken vol zomercursussen, een uitprogramma, en een groot aantal ruimtes: CREA heeft een theater (zie CREA theater), een zaal voor presentaties en feesten (zie CREA muziekzaal), en (buiten cursustijden) een groot aantal grote en kleine studio’s per uur te huur (zie zaalhuur). En CREA heeft natuurlijk een café (zie CREA café).

X