fbpx

privacy verklaring

privacy verklaring

Over CREA

CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. T.b.v. de organisatie van haar activiteiten maakt CREA gebruik van persoonsgegevens die CREA zelf beheert en heeft CREA relaties met andere organisaties en bedrijven waarbij mogelijk persoonsgegevens in het geding zijn. CREA gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De klant

De klant is een persoon die bij CREA een cursus volgt, een studio of uitvoeringszaal huurt, bezoeker is van een evenement of voorstelling, e.d.

Gebruik van persoonsgegevens

CREA verwerkt alleen de voor haar dienstverlening noodzakelijke gegevens: naam, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum, geslacht en opleiding.Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

CREA verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

  • het leveren van met de klant overeengekomen diensten (zoals het volgen van cursussen, huren van studio’s, huren van theaterzalen, e.d.)
  • onderzoek naar klanttevredenheid
  • interne rapportage, (statistische) analyse, het ontwikkelen van producten en diensten van CREA en de verbetering van producten en diensten
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • het aanbieden van andere diensten en producten die voor de klant interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken CREA-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor CREA de gegevens verwerkt.

Toestemming

CREA verwerkt persoonsgegevens op basis van impliciete toestemming die voortvloeit uit de inschrijving van de klant voor of gebruikmaking van activiteiten en voorzieningen van CREA. Het staat de klant altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening vertrouwt CREA op de juistheid van de haar bekende gegevens. De klant dient CREA dan ook te informeren over wijzigingen in die gegevens.

Beveiligingsniveau

CREA neemt passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, zal CREA dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website van CREA

Op de website van CREA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (zoals b.v.de meest gevraagde pagina’s), zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.
CREA maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van sessie-cookies.
IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surf-gedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruikt CREA deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt CREA zich het recht voor dit bij de betreffende internet provider te melden.

Websites van derden

De site van CREA bevat een aantal links naar andere websites. CREA kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring op de site die u bezoekt.

Rechten van de klant

De klant heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die CREA verwerkt:

  • het recht op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens
  • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
  • het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden

Voorts kan de klant CREA verzoeken gegevens aan een andere partij over te dragen.
Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als CREA niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, zal CREA de klant daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de functionaris voor de gegevensbescherming van CREA via mail naar d.vangalen@crea.nl, schriftelijk naar:

stichting CREA
t.a.v de functionaris voor de gegevensbescherming
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

Direct contact opnemen via de telefoon kan ook: 020 399 1212

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en CREA kan deze privacyverklaring actualiseren. Zodra dat gebeurt wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt en wordt de gewijzigde verklaring gepubliceerd op de website van CREA en direct van kracht.

dd 23 mei 2018

X