huishoudelijk reglement CREA voorfabriek

huishoudelijk reglement CREA voorfabriek

laatste update: 9 maart 2022

Welkom in de voorfabriek van cultureel studentencentrum CREA! Om het voor iedereen leuk te houden zijn er spelregels. Hieronder staan ze.

1 algemeen

1.1 openingstijden

In principe is het gebouw het hele jaar geopend:
maandag t/m vrijdag                 09.00 tot 23.00 uur.
zaterdag                                    10.00 tot 23.00 uur.
zondag                                      10.00 tot 17.00 uur.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Op landelijke feestdagen en de periode tussen kerst en Nieuwjaar is het gebouw gesloten. Deze dagen en periode worden elk jaar precies aangegeven op de CREA website. Hier vind je tevens de andere dagen waarop CREA gesloten is.
 • 8 weken gedurende de zomer tussen begin juli en eind augustus is het gebouw beperkt geopend. De periode wordt elk jaar precies aangegeven op de CREA website.

Iedereen moet op sluitingstijd het gebouw verlaten hebben.

1.2 veiligheid

 • Het CREA gebouw is vrij toegankelijk. Wees daarom alert en meld verdachte omstandigheden en/of individuen bij de receptie. Let goed op de eigen spullen. Sluit deuren met de sleutelkaart af als je een ruimte als laatste verlaat.
 • CREA is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen uit de kamers en flexruimtes.
 • Alle gangen en het trappenhuis in de voorfabriek zijn vluchtwegen. Dit betekent dat er geen spullen (bijvoorbeeld meubels, dozen enz..) in de gangen en het trappenhuis geplaatst mogen worden.
 • Gebruikers en bezoekers zijn verplicht kennis te nemen van de ontruimingsinstructies die in elke ruimte naast de deur hangen en in de gangen en hallen en dienen zich op de hoogte te stellen van de aanwezige nooduitgangen en blusmiddelen.
 • Indien het ontruimingssignaal klinkt, dien je onmiddellijk het gebouw te verlaten en je te melden bij het verzamelpunt bij het bruggetje tegenover het J-K gebouw. Volg hierbij altijd de instructie van de BedrijfsHulpVerleners op.
 • Gebruikers en bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het CREA personeel op te volgen.

1.3 geluidsoverlast

 • Houd rekening met elkaar. Meld klachten over geluidsoverlast (indien je ze niet met de gebruikers of bezoekers onderling kunt oplossen) bij de receptie.
 • Houd ’s avonds bij het verlaten van het pand rekening met de buren van CREA.

1.4 roken, huisdieren en fietsen

 • Roken is in het gebouw en op de rest van de campus niet toegestaan. Huisdieren en fietsen mogen ook het gebouw niet in.

1.5 de lift

 • De lift is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn en voor het vervoer van (zware) spullen. Alle anderen nemen de trap, dat lijkt erg maar is het niet.


1.6 bereikbaarheid en parkeren

 • Op het terrein rond CREA kan niet geparkeerd worden.
 • Voor laden en lossen kun je contact opnemen met de receptie.

1.7 promotiemateriaal

 • In de entree hangt een flyerkast voor bewoners en gebruikers van CREA.
 • In de grote hal op de tweede verdieping (bij ruimte 2.04) is een prikbord aanwezig voor algemeen gebruik.
 • Je mag posters en/of mededelingen ophangen aan de muren op de verdiepingen van de voorfabriek. Andere muren in het gebouw zijn taboe.
 • Op de website van CREA staat informatie over alle organisaties in het gebouw. Check svp deze informatie voor je eigen organisatie en lever eventuele opmerkingen en aanvullingen in bij de webbeheerder (publiciteit@crea.nl ).

1.8 kopiëren en printen

 • In de reproruimte beneden staan print/kopieermachines die door alle organisaties gebruikt kunnen worden (A3, A4, zowel z/w als kleur). Je kunt hiervoor tegoed op de sleutelkaart kopen bij de receptie. Met de sleutelkaart kunnen dan printopdrachten en kopieën gemaakt worden.
 • Kosten kopiëren en printen:

Type                   kopiëren          printen

A4 zwart              € 0,05                   € 0,05

A4 kleur               € 0,20                   € 0,40

A3 zwart              € 0,15                   € 0,30

A3 kleur               € 0,40                   € 1,00

1.9 postafhandeling

 • In de reproruimte, waar de print/kopieermachines staan, bevinden zich postvakken voor alle organisaties.
 • Er is geen centrale postverzending via de receptie geregeld. Je regelt dus zelf het verzenden van brieven en pakketten.
 • Pakketjes worden door de receptie in ontvangst genomen en dienen binnen 1 week op te worden gehaald.
 • Indien je grote pakketten wil laten bezorgen bij CREA, dien je dit af te stemmen met de contactpersoon van de voorfabriek (voorfabriek@crea.nl).

1.10 afval

 • Papier: op de bordessen bij de lift van de 2de, 3de en 4de verdieping staat een blauwe klikobak voor papier, voor de gebruikers op de 1e verdieping staat die in het trappenhuis achter in de gang. Papier in grote hoeveelheden (drukwerk of archief bijvoorbeeld) moet aangeboden worden volgens de afspraken betreffende grofvuil (zie onder).
 • Restafval: Achter het hek in de steeg naast het CREA gebouw staan containers waar restvuilnis in kan worden gedeponeerd. De sleutel voor het hek kan afgehaald worden bij de receptie.
 • Glas: in de grijze bakken bij de pantry’s. Als deze vol zijn kun je ze legen in de glasbak in de eerdergenoemde steeg.
 • Grofvuil: neem contact op met het beheer (b.kamp@crea.nl). Aan de afvoer van grofvuil kunnen extra kosten verbonden zijn.
 • Elektroschroot: Lever kleine hoeveelheden/apparaten aan de bij de receptie. Grotere partijen af laten voeren als grofvuil (zie hierboven).
 • Prullenbak: elke kamer heeft een prullenbak die gebruikt kan worden voor restafval. Volle zakken meenemen naar de grote grijze rolcontainer voor restvuil in de steeg (zie hierboven). Zorg dan wel voor een nieuwe vuilniszak.
 • Lege cartridges: deponeren in de daartoe bestemde dozen voor Stichting Aap in de reproruimte naast de receptie.

1.11 nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

Reserveren van vergaderruimte/flexwerkplek Receptie 020-399 1212 (optie 1)
Algemeen contact voor mededelingen en informatie over de voorfabriek voorfabriek@crea.nl
Pandbeheer Bas Kamp
b.kamp@crea.nl
Aanwezig ma t/m vrijdag tot 15.00 uur
Systeembeheerder Alexander Ng
a.ng@crea.nl
Aanwezig ma t/m do tussen 11.00 en 18.00 uur.
Webbeheerder Rosemarijn van Hoof
publiciteit@crea.nl

2 gebruik van ruimtes

2.1 soorten ruimtes

 • De voorfabriek kent eigen ruimtes en flexruimtes. De toewijzingscommissie bepaalt of een organisatie een eigen ruimte krijgt of flexgebruiker wordt.
 • Eigen ruimtes worden voor de duur van een studiejaar(1 september tot en met 31 augustus) voor exclusief gebruik door één of meer organisaties verhuurd. De inrichting moet je zelf verzorgen.
 • Flexruimtes zijn beschikbaar voor alle andere inpandige organisaties om te vergaderen en/of te werken. CREA verzorgt een eenvoudige inrichting met tafels en stoelen.
 • Iedere flexorganisatie krijgt de beschikking over een locker in ruimte 2.18

2.2 reserveren van flexruimtes/eigen kantoor

 • Flexruimtes kunnen tot een maand vooruit gereserveerd worden bij de receptie (ook telefonisch) door personen die op de sleutellijst staan.
 • Reserveer een ruimte die past bij je activiteit. Vraag niet om een grote ruimte met een kleine groep.
 • De grote vergaderruimte 3.12 kan incidenteel per e-mail tot een half jaar vooruit worden gereserveerd via het secretariaat. Deze ruimte is onder normale omstandigheden geschikt voor ALV’s tot maximaal zo’n 40 mensen. Het aantal mensen dat in deze ruimte mag hangt af van de dan geldende maatregelen. Voor actuele aantallen kan je de receptie raadplegen.
 • De sleutelkaart kan opgehaald worden bij de receptie en dient daar na afloop ook weer teruggebracht te worden.
 • Wanneer blijkt dat een geboekte ruimte toch niet nodig is, geeft dit meteen door aan de receptie (020-399 1212). Wanneer geconstateerd wordt dat geboekte ruimtes niet gebruikt worden kan dit gevolgen hebben voor boekingen in de toekomst.
 • Wij hebben veel studentenorganisaties in huis en willen je daarom verzoeken om alleen ruimtes te reserveren die je echt nodig hebt.
 • Bij het ontvangen van de sleutelkaart voor het eigen kantoor, dien je je in te tekenen. Dit doe je door je naam en de tijd waarop je je de sleutelkaart in ontvangst neem op te schrijven in de map die voor de receptie ligt. Als je het kantoor weer verlaat lever je de sleutelkaart in bij de receptie en teken je jezelf weer uit.

2.3 toegang

 • Alle organisaties dienen uiterlijk per 1 september bij de voorfabriek (voorfabriek@crea.nl) namen, pasfoto’s en telefoonnummers van de personen die de sleutelkaart mogen ophalen in te leveren t.b.v. de sleutellijst. Bij bestuursveranderingen dient de organisatie nieuwe versie van deze sleutellijst op te sturen.
 • Per organisatie is er één sleutelkaart aanwezig bij de receptie in de hal. Deze kaart geeft toegang tot de ruimten waarvan de organisatie conform de gebruiksovereenkomst gebruik kan maken.
 • De sleutelkaart kan worden opgehaald door iedereen die in het smoelenboek staat. Bij het afhalen en terugbrengen van de sleutelkaart moet er bij de receptie worden in- en uitgetekend. De sleutelkaart mag het pand nooit verlaten.
 • De sleutelkaart ontgrendelt het slot op de deur van een kamer door hem voor het slot te houden. Als het lampje groen gaat branden is de deur open. Het slot blijft vervolgens open. Om de deur weer af te sluiten (zeker als je de laatste bent die weggaat) moet de kaart opnieuw voor het slot gehouden worden. Het lampje zal dan rood branden.
 • De laatst aanwezige van een organisatie sluit de deur af nadat de ramen zijn gesloten en de verwarming is uitgezet. Daarna wordt de kaart ingeleverd bij de receptie.
 • Bij verlies van een sleutelkaart bedragen de kosten voor vervanging € 50,-

2.4 eten en drinken

 • Op elke verdieping bevinden zich in de gang keukens voor het klaarmaken van eten en drinken (bijvoorbeeld magnetronmaaltijden, broodjes, koffie) en het afwassen van vaat. Het gebruik van kookplaatjes is niet toegestaan.
 • De keukens moeten schoon zijn en blijven. Was daarom je kopjes en borden meteen af.
 • De kantoren, vergaderruimten en hallen zijn uitdrukkelijk niet bestemd als borrelruimten. Met het café kunnen er afspraken worden gemaakt over het organiseren van borrels.
 • Het bestellen van maaltijden is toegestaan op voorwaarde dat restanten van verpakkingen dezelfde dag nog in de huisvuilcontainer in de steeg gedeponeerd worden.
 • Indien je eten bestelt, zorg dan dat duidelijk is voor welke organisatie dit is, of zorg dat je zelf klaar staat om het eten in ontvangst te nemen.

2.5 schoonmaak

 • De eigen kamers worden NIET schoongemaakt door CREA. Iedere gebruiker dient zelf de dagelijkse schoonmaak te doen. Een stofzuiger kan geleend worden bij de receptie. Deze moet, net als de sleutelkaart voor eigen kantoren, worden in- en uitgetekend.
 • Ongeveer twee keer per jaar vindt ‘”Operatie Brandspuit” plaats. De schoonmaakdienst komt dan alle kamers grondig schoonmaken. CREA geeft ruim van tevoren aan wanneer deze operatie plaatsvindt. Iedere kamer dient dan goed opgeruimd te zijn en de vloer dient vrijgemaakt te zijn.
 • De flexruimtes worden op werkdagen schoongemaakt.
 • De keukens worden op werkdagen schoongemaakt mits de vloer en het aanrecht leeg zijn

2.6 inrichten en beheer

 • Organisaties in eigen ruimtes zorgen zelf voor het meubilair voor hun kamer.
 • Er zijn werktafels en stoelen in de flexruimtes en er is een locker beschikbaar in een aparte ruimte (2.18) voor iedere flexwerkende organisatie.
 • Organisaties zijn verantwoordelijk voor het netjes gebruik van de ter beschikking gestelde kamers, flexruimtes en de daarbij behorende opslagruimtes.
 • Problemen met hang en sluitwerk van deuren en ramen, de algemene (TL-) verlichting en glasschade kunnen bij het beheer (Bas Kamp, b.kamp@crea.nl) gemeld worden.
 • Alle muren in de voorfabriek zijn van gipsplaat. Dat maakt het ophangen van zware dingen niet mogelijk. Raadpleeg altijd het beheer voordat je iets met de muren gaat doen.
 • Verven van wanden in de eigen kantoorruimte is toegestaan maar raadpleeg vooraf altijd het beheer. Bij beëindiging van gebruik van een ruimte dienen de wanden weer wit te worden opgeleverd.
 • Verven van kozijnen, deuren en houtwerk is niet toegestaan.
 • Bouwkundige aanpassingen en aanpassingen aan de ruimten en installaties zijn niet toegestaan. Als organisaties speciale wensen hebben, moeten zij eerst door het beheer getoetst worden. Daarna kan het beheer zo nodig in overleg treden met het facilitair bedrijf van de UvA i.v.m. de benodigde toestemming(en).

2.7 data- en telefoonaansluitingen

 • Het gebouw is voorzien van Wireless Access Points die door iedereen die een UvA, HvA of Eduroam account heeft gebruikt kunnen worden. Tevens is er een netwerk dat iedereen kan gebruiken; UvA Open Wifi.
 • De eigen kamers hebben outlets t.b.v. het gebruik van computers en telefoon. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet je contact opnemen met de systeembeheerder.
 • Het gebruik van routers is niet toegestaan.

2.8 kosten

 • Iedere organisatie betaalt € 110,- pandbijdrage per academisch jaar. Daarnaast betalen organisaties die een eigen of gedeelde ruimte hebben €10,- per vierkante meter vloeroppervlak van hun ruimtes per academisch jaar. De outlets voor internet kosten €245,- per stuk, per jaar, gebruik van de telefoonaansluiting is gratis.
 • Organisaties ontvangen na toewijzing een factuur welke voor het einde van het kalenderjaar voldaan dient te worden.

3 flexruimtes

 • Er zijn open vergaderhoeken ingericht op de bordessen aan het einde van de gangen op de 2e, 3e en 4e verdieping. Deze vergaderhoeken kunnen door bewoners, gebruikers en bezoekers kosteloos gebruikt worden zonder te reserveren.
 • Voor de vergaderruimten en eigen kantoren is een reservering en een sleutelkaart nodig.
 • In de leslokalen organiseert CREA ’s avonds cursussen. Buiten deze lessen om zijn ze beschikbaar als vergadermogelijkheid, wanneer er geen plek meer is in de voorfabriek. De kosten voor deze lokalen bedragen €6,- per klokuur.
 • Van gebruikers wordt verwacht dat de ruimtes netjes achtergelaten worden (geen koffiebekers, etensresten e.d. laten liggen, stoelen en tafels in orde).
 • Bij de receptie kan een flip-over worden gereserveerd (gratis) en een beamer (€15,- per keer). Deze beamer mag het pand niet verlaten.

4 sancties

 • Om het pand netjes en veilig te houden, dient iedereen zich aan deze huisregels te houden.
 • Organisaties zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun bestuursleden, leden en bezoekers.
 • Het beheer heeft het recht alle kantoorruimten te controleren en inspecteert periodiek. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van niet toegestane apparatuur, etensresten en op de mate waarin de ruimte wordt schoongehouden door de bewoners.
 • In geval van overtreding van deze huisregels krijg je een waarschuwing.
 • Een organisatie met wie de gebruiksovereenkomst is ontbonden kan het daaropvolgende collegejaar geen gebruik maken van de faciliteiten in het pand.
 • De toewijzingscommissie behoudt zich het recht om de gebruikersovereenkomst te ontbinden, indien zij dit gepast acht.
X