fbpx

publiciteit

publiciteit

Praktische informatie voor samenwerkingspartners

Organiseer je een lezing, voorstelling of andere activiteit samen met CREA? Dan verzorgt CREA graag de publiciteit (maandfolder, website, social media). Elke 7e van de maand voorafgaand aan je programma is de deadline voor drukwerk.
(Bv. programma in maart -> deadline kopij is 7 februari)

Aanleveren van kopij

• tekst van 90-120 woorden
• optioneel: foto (min 200 dpi)

Maak je zelf een poster, flyer of ander publiciteitsmateriaal? Samenwerkingspartners van CREA kunnen vrij gebruik maken van het CREA logo (zie hiernaast).

Er zijn ook mogelijkheden om je poster door CREA te laten verspreiden op alle 27 locaties van UvA en HvA.

Kopij aanleveren of meer info: publiciteit@crea.nl

Let op: CREA verzorgt alleen publiciteit voor avonden die plaatsvinden in het CREA gebouw. CREA behoudt zich te allen tijde het recht voor tekst en beeld aan te passen of aangekondigde programma’s te annuleren. Aan eventuele (type)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Jpeg, 500 x 233 px, 10,8 kB (voor web)
Download dit logo

PNG, 500 x 233 px, 11,2 kB (voor web)
Download dit logo

TIF-bestand, 1080 x 503 px, 3,2 MB (voor drukwerk)
Download dit logo

X