fbpx

CREA fonds

CREA fonds

CREA subsidieert!

Ben je student aan de Universiteit van Amsterdam of de Hogeschool van Amsterdam en heb je samen met anderen plannen voor een eigen project zoals een voorstelling, expositie, film of happening? Doe dan een aanvraag bij het CREA fonds en verwezenlijk je droom!

project

Een eigen project kan zijn: een evenement, een experiment, een happening, een voorstelling, een congres, een lezing, een vertoning, een object, je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar aansluit bij de activiteiten van CREA. Daarnaast kunnen studentengroepen die optreden in het CREA theater een aanvraag indienen voor aanvullende subsidie van de uitvoeringskosten.

bijdrage

CREA kent een maximaal van 12,5% van de totale projectbegroting toe. Een maximumbedrag is niet vastgelegd, maar verwacht geen duizenden euro’s. Denk in de richting van een bedrag dat redelijk is in relatie tot aard, omvang en doel van het project. Uitbetaling van de toegekende subsidie vindt plaats na afloop van het project en na ontvangst van de financiële verantwoording.

de voorwaarden zijn:

 1. Je moet student zijn aan de UvA of de HvA.
 2. Het project moet in Amsterdam plaatsvinden.
 3. Het project moet binnen twaalf maanden te realiseren zijn.
 4. Het project moet aansluiten bij de activiteiten van CREA (kunstbeoefening, lezing, debat)
 5. De aanvragende groep moet minimaal voor 50 procent, met een minimum van 2 studenten, uit UvA / HvA-studenten bestaan.
 6. In de begroting moet een eigen bijdrage van de deelnemers zijn opgenomen.
 7. Het project moet een openbare presentatie opleveren.
 8. De openbare presentatie van het project moet minstens 2 maanden later dan de deadline voor de aanvraag plaatsvinden (dus na 1 juni 2024 of na 1 februari 2025).
 9. CREA subsidieert geen kosten voor catering en/of consumptie.
 10. CREA moet in alle publiciteit vermeld worden. Houd dus rekening met de datum van de uitspraak bij de planning van drukwerk en overige publiciteit.

uitbetaling subsidie

Het project moet achteraf financieel verantwoord worden door een financiële afrekening; een toelichting hierop waarin eventuele mee- of tegenvallers worden verantwoord; originele documentatie (bonnen of facturen), waaruit blijkt dat de toegekende subsidie daadwerkelijk uitgegeven is.

deadline aanvraag

In 2024 worden de aanvragen op 2 momenten beoordeeld. De deadlines om meegenomen te worden zijn:

 • 1 april 2024
 • 1 december 2024

Om meegenomen te kunnen worden moet de aanvraag op deze datum binnen zijn. De CREA fondscommissie beslist over toekenning van geld en/of faciliteiten binnen twee weken na de deadline. Over deze beslissing is geen discussie mogelijk.

gehonoreerde fondsaanvragen

CONGgres – studievereniging Congo 500,00
I, the performance – AUC-studenten 520,00
Mightysociety9 (STA!) 500,00
Wijsgerig festival Drift 750,00
TedXAUCollege 750,00
RENT – Miro Productions 500,00
In de Diamantfabriek 2018 5000,00
STUKAFEST 2018 2000,00
Amsterdams Studenten Cabaret Festival 1000,00
Four Weddings and a funeral (STA!) 350,00
Much ado about nothing (STA!) 650,00
Radio Swammerdam 350,00
Wijsgerig festival Drift 750,00
In de Diamantfabriek 2017 5000,00
STUKAFEST 2017 2000,00
STUKAFEST 2016 2000,00
De voorstelling ‘Het Wilde Westen’ van STA! 499,00
De voorstelling ‘The Fountainhead’ van STA! 450,00
Voorstelling ‘Iolanthe’ van het Amsterdams Studenten Project Koor 450,00
Amsterdams Studenten Festival 2016 5000,00
Amsterdams Studenten Festival 2015 5000,00
STUKAFEST 2014 2000,00
STUKAFEST 2015 2000,00
Conferentie Voice of Youth georganiseerd door AISA, SIB en SFSA 524,80
Amsterdam Studenten Festival 2014 5000,00
Congres studievereniging Congo 204,99
Wijsgerig Festival  Drift 500,00
De voorstelling ‘Buiten word je gezien’ van  studievereniging Helios 150,00
STUKAFEST 2013 2000,00
Deelname studievereniging Mozaïek NK Debatteren 2013 350,00
De voorstelling ‘De Kikkers’ van studievereninging Laverna 400,00
Expositie ‘Kunst in wetenschap’ 730,00
Wijsgerig Festival Drift 500,00
Amsterdam Studenten Festival 2013 5000,00
X